تبلیغات
game tak - رمز های بازی assassin's Creed - brotherhood

[1] (تعداد کل صفحات 32)

مرتبه
تاریخ : جمعه 17 آذر 1391

 

Assassin's Creed - Brotherhood

Cheat Codes:

------------

Submitted by: David K

Costumes and Raiden from Metal Gear:

------------------------------------

Perform the following actions to unlock additional costumes for Ezio.

You can wear costumes by equipping them in the Inventory menu.

Raiden - Get a Bronze or better in all Virtual

Training Challenges.

Florentine Noble Attire - Purchase for 2 Uplay tokens

Altair (from Assassin's Creed) - Purchase for 2 Uplay tokens

Altair's Armor - Purchase for 2 Uplay tokens

Desmond Costume - Beat Sequence 8 with 100% Synch

Brutus Dagger and Armor:

------------------------

After getting the six Keys of Romulus in the Followers Lairs, search

the vault below Prospero da Sierna's Borgia Tower.

Cheats:

-------

Perform the following actions to unlock cheats which you can toggle on

in the Options menu. Note: You can only use cheats while replaying memories.

Beat Sequence 1 with 100% Synch - Ride the Unicorn / Turn all horses into

Unicorns, weapons are electric.

Beat Sequence 2 with 100% Synch - Buns of Steal / Invincibility.

Beat Sequence 3 with 100% Synch - Killing Spree / Assassinations cannot be

blocked.

Beat Sequence 4 with 100% Synch - Sisterhood / Assassin's Guild recruits are

all female.

Beat Sequence 5 with 100% Synch - Ultimate Guild / Assassin's Guild recruits

are Assassino rank.

Beat Sequence 6 with 100% Synch - Calling all Assassins / No cooldown timer

when calling Assassins.

Beat Sequence 8 with 100% Synch - Desmond Everywhere / Desmond skin.

Capes:

------

Perform the following actions to unlock additional capes for Ezio. You can

wear capes by equipping them in the Inventory menu.

Auditore Cape - Repair everything to get 100% on Rebuilding Rome.

Borgia Cape - Collect the 100 Borgia Flags.

Medici Cape - Play Assassin's Creed: Project Legacy (a Facebook game) and

get to Level 30 / you must link your gamer profile to your

Facebook page.

Venetian Cape - Play Assassin's Creed: Project Legacy (a Facebook game) and

get to Level 30 / you must link your gamer profile to your

Facebook page.

Parachute:

----------

Finish all of the War Machine missions to unlock the Parachute -- Leonardo

will give it to you.

Rebuilding Rome Rewards:

------------------------

For the Rebuilding Rome minigame you pay cash to repair buildings. Here are

the rewards for your philanthropy.

Restore 4 Tailor Shops - Knife Belt Upgrade.

Restore 4 Tailor Shops - Medicine Pouch Upgrade.

Restore 5 Blacksmiths - Cavalieri Mace / Butcher Knife.

Restore 8 Tailor Shops - Knife Belt Upgrade.

Restore 8 Tailor Shops - Poison Vial Upgrade.

Restore 10 Blacksmiths - Spadone Longsword.

Rebuilding Rome Rewards:

------------------------

For the Rebuilding Rome minigame you pay cash to repair buildings.

Here are the rewards for your philanthropy.

Restore 4 Tailor Shops - Knife Belt Upgrade.

Restore 4 Tailor Shops - Medicine Pouch Upgrade.

Restore 5 Blacksmiths - Cavalieri Mace / Butcher Knife.

Restore 8 Tailor Shops - Knife Belt Upgrade.

Restore 8 Tailor Shops - Poison Vial Upgrade.

Restore 10 Blacksmiths - Spadone Longsword.

Secret Area "The Truth":

------------------------

Find the 10 Glyphs/Rifts and solve all of the cluster puzzles to unlock

"The Truth" area in the Animus.

All Unlockables:

----------------

Submitted by: Arju

Unlockables:

------------

Ride the Unicorn Cheat Get 100% Total Synch on Sequence 1.

Buns of Steel Cheat Get 100% Total Synch on Sequence 2.

Killing Spree Cheat Get 100% Total Synch on Sequence 3.

Sisterhood Cheat Get 100% Total Synch on Sequence 4.

Ultimate Guild Cheat Get 100% Total Synch on Sequence 5.

Unlimited Assassin Signals Cheat Get 100% Total Synch on Sequence 6.

Desmond Everywhere Cheat Get 100% Total Synch on Sequence 8.

Parachute Complete all War Machine missions.

Dagger & Armor of Brutus Collect all 6 keys of Romulus from Followers Lairs beneath

Prospero da Siena'a Borgia Tower in a vault.

The Truth Find all 10 Rifts and solve all Cluster puzzles to unlock the truth in the

secret area of the Animus.

War Horse Renovate all stables in Rome.

Auditore Cape Complete the Rebuilding Rome metagame.

Borgia Cape Collect 100 Borgia Flags.

Medici Cape Reach level 30 on the Assassin's Creed: Project Legacy Facebook game.

Venetian Cape Reach level 30 on the Assassin's Creed: Project Legacy Facebook game.

Desmond Skin Complete the game.

Raiden Skin Earn a Bronze or better medal in all Virtual Training challenges.

Florentine Noble Attire Purchased for 2 tokens on the Ubisoft Uplay service.

Altair's Robes Purchased for 2 tokens on the Ubisoft Uplay service.

Armor for Altair Purchased for 2 tokens on the Ubisoft Uplay service.

Centra Flags Map Complete the game or collect 25 Borgia flags.

Antigo Flags Map Complete the game or collect 25 Borgia flags.

Campagna Flags Map Complete the game or collect 25 Borgia flags.

Vaticano Flags Map Complete the game or collect 25 Borgia flags.

Feathers Map Complete the game or collect 25 Borgia flags.

Seusenhofer Pauldrons and Chest Guards Complete the Exotica Shop Quest (Blacksmith).

Spada Lunga Complete the Blood Money Shop Quest (Blacksmith).

Captain's Sword Complete the Faith Shop Quest (Blacksmith).

Vaticano Treasures Map Complete the Trendsetting Shop Quest (Art Merchant).

Large Quiver Complete the Pulling Threads Shop Quest (Tailor).

Fast Poison Complete the Venomous Shop Quest (Doctor).

Cavalieri Mace and Butcher Knife Open 5 Blacksmiths.

Spadone Open 10 Blacksmiths.

Knife Belt Upgrade Open 4 Tailor Shops (and will upgrade again at 8 Tailor Shops).

Large Medicine Pouch Open 4 Tailor Shops.

Large Poison Vial Open 8 Tailor Shops.

Courtesans Guild Crest Get each guild to level 2.

Thieves Guild Crest Get each guild to level 2.

Mercenaries Guild Crest Get each guild to level 2.

Maria's Dagger Get each guild to level 3.

La Volpe's Bite Get each guild to level 3.

Bartolomeo's Axe Get each guild to level 3.

Assassin's Guild Crest Complete all Assassins Guild Challenges.

Sword of Altair Complete all Assassins Guild Challenges.

Courtesans poison guards Reach level 5 in Courtesans Guild Challenges.

Faction discount Reach level 10 in the corresponding Guild Challenges.

Sword of Altair and Assassins crest Complete all Assassins Guild Challenges.

Thieves pickpocket guards Reach level 5 in Thieves Guild Challenges.

Self Portrait Painting Complete Sequence 8 or collect 15 Borgia Flags.

Young Man with an Apple Painting Complete Sequence 8 or collect 15 Borgia Flags.

Christ Blessing Painting Complete Sequence 8 or collect 15 Borgia Flags.

Tank Model Complete the "Hell on Wheels" War Machine mission.

Bomber Model Complete the "Flying Machine 2.0" War Machine mission.

Machine Gun Model Complete the "Outgunned" War Machine mission.

Naval Cannon Model Complete the "Loose Cannon" War Machine mission.

All Trophies List:

------------------

Submitted by: Arju

Trophies List:

--------------

Technical Difficulties (Bronze)

Objective: Complete Spain Sequence 1

Battle Wounds (Bronze)

Objective: Complete DNA Sequence 1

Sanctuary! Sanctuary! (Bronze)

Objective: Complete Present Sequence 1

Requiescat In Pace (Bronze)

Objective: Complete Spain Sequence 4

Perfect Recall (Bronze)

Objective: Get a Sequence to 100% Memory Synchronization

D?j? vu (Bronze)

Objective: Replay a Memory

Undertaker 2.0 (Bronze)

Objective: Complete LGS 1 [Catacombs]

Golden Boy (Bronze)

Objective: Complete LGS 2 [Trajan Bath]

Bang! (Bronze)

Objective: Destroy the Machine Gun

Splash! (Bronze)

Objective: Destroy the Naval Cannon

Boom! (Bronze)

Objective: Destroy the Bomber

Kaboom! (Bronze)

Objective: Destroy the Tank

Home Improvement (Bronze)

Objective: Upgrade 5 buildings in the Antique district

Tower Offense (Bronze)

Objective: Kill All the Borgia Leaders

Show Off (Bronze)

Objective: Complete 10 Faction Creed Challenges

Perfectionist (Bronze)

Objective: Get 3 Gold Medals in VR Missions

Brotherhood (Bronze)

Objective: Recruit 3 Assassins

Welcome to the Brotherhood (Bronze)

Objective: Have a Trainee reach the Rank of Assassin

Capture the Flag (Bronze)

Objective: Remove All Borgia Flags in Rome

In Memoriam (Bronze)

Objective: Collect All Feathers

Dust to Dust (Bronze)

Objective: Find 1 Artifact in the Present

Serial Killer (Bronze)

Objective: Perform a 10 combo-kill streak

Spring Cleaning (Bronze)

Objective: Kill a guard with a Broom.

Your Wish is Granted (Bronze)

Objective: Throw Money in a Well

Fly Like an Eagle (Bronze)

Objective: Jump with the Parachute from the Top of the Castel San Angelo

The Gloves Come Off (Bronze)

Objective: Win the highest bet at the Fight Club

Mailer Daemon (Bronze)

Objective: Access your Email in the Present

Synchronization Established (Bronze)

Objective: Complete an entire Multiplayer Session with at least one kill

Needle in a Haystack (Bronze)

Objective: Kill your target while being hidden in a Haystack

Strong Closer (Bronze)

Objective: Take the lead 10 seconds before the end of the session and win the game

Fast Learner (Bronze)

Objective: Kill your target and escape your assassin in less than 10 seconds

Role Model (Bronze)

Objective: Get all the COOP Bonuses in one session

Overachiever (Bronze)

Objective: Get a 750 Point Kill or more

Abstergo Employee of the Month (Bronze)

Objective: Get Every Bonus at Least Once

Ahead of the Curve (Bronze)

Objective: Perform a Double or a Triple Escape

Rome in Ruins (Silver)

Objective: Complete DNA Sequence 2

Fixer-Upper (Silver)

Objective: Complete DNA Sequence 3

Principessa in Another Castello (Silver)

Objective: Complete DNA Sequence 4

Fundraiser (Silver)

Objective: Complete DNA Sequence 5

Forget Paris (Silver)

Objective: Complete DNA Sequence 6

Bloody Sunday (Silver)

Objective: Complete DNA Sequence 7

Vittoria Agli Assassini (Silver)

Objective: Complete DNA Sequence 8

Gladiator (Silver)

Objective: Complete LGS 3 [Colosseum]

Plumber (Silver)

Objective: Complete LGS 4 [Cloaca Maxima]

One-Man Wrecking Crew (Silver)

Objective: Complete LGS 5 [Lateran Palace]

Amen (Silver)

Objective: Complete LGS 6 [St. Peter's Basilica]

.. .- -- .- .-.. .. ...- . (Silver)

Objective: Solve all of Subject 16's Puzzles

Job Skills (Silver)

Objective: During an Open Conflct, kill your target and escape

Download Complete (Silver)

Objective: Reach Level 50

A Knife to the Heart (Gold)

Objective: Complete the Game

Julius Caeser (Platinum)

Objective: Get Every Trophy

How to get 100%:

----------------

Submitted by: Mazid

Successfully complete the indicated tasks in the listed storyline memories

to get 100% Synch:

-=Sequence 2=-

"As Good As New": Do not drop below one health square.

"Well Executed": Kill your target with the hidden blade.

"New Man In Town": Throw the Borgia Captain into the scaffold to kill him.

"Easy Come, Easy Go": Do not lose any health.

"Who's Got Mail?": Catch the Borgia courier in under one minute.

"Crepil il Lupo": Do not lose any health.

"The Halls Of Nero": Successfully complete the memory within eight minutes.

-=Sequence 3=-

"Double Agent": Do not get detected while reducing Notoriety. Remain undetected

until rejoining La Volpe at the Thieve's Guild.

"Between A Rock And A Hard Place": Kill only the Borgia Captain.

"High-Stakes Negotiation": Do not swim.

-=Sequence 4=-

"Castello Crasher": Do not get detected.

"Femme Fatale": Do not lose more than ten health squares.

"The Burdens We Carry": Do not get detected.

"Guardian Of Forli": Achieve a kill streak of at least five guards.

"Man Of The People": Do not lose more than five health squares.

"Serial Offender": Kill your target using the Assassin Recruits.

"Human Cargo": Kill your target using the Assassin Recruits.

-=Sequence 5

"Escape From Debt": Do not get detected while escorting the senator.

"Follow The Money": Do not get detected and do not touch the ground while

tailing the Senator.

"When In Rome...": Arrive at your destination in under three minutes.

"In And Out": Kill the Banker from a bench without being detected.

-=Sequence 6=-

"Gatekeeper": Do not take any damage.

"French Kiss": Do not get detected.

"Trojan Horse": Do not lose any health squares.

-=Sequence 7=-

"Patching the Leak": Do not drop below five health squares.

"Calling All Stand-Ins": Use Assassin Recruits to assassinate your targets.

"Exit Stage Right": Do not kill anyone other than the gunmen.

"Intervention": Do not swim.

-=Sequence 8=-

"Requiem": Do not get detected.

"An Apple a Day": Do not kill anyone.

"The Apple of Eden": Do not lose any health.

-=Sequence 9=-

"Pax Romana": Do not drop below five health squares.

All missons & Tasks:

--------------------

Submitted by: Mazid

Successfully complete the indicated tasks in the listed Assassination missions

to get 100% Synch. Note: The missions are assigned to you by Niccolo and are

accessed at various pigeon coops.

"Two's Company" mission : Kill both targets with your hidden blade.

"Tactical Correction" mission : Finish the memory within two minutes.

"...And Three's A Crowd" mission : Kill the three targets within two minutes.

"Serf's Terf" mission : Assassinate two guards with the hidden blade.

"The Three Amici" mission : Kill the targets with the hidden blade.

"Red Letter Day" mission : Kill both targets in under 60 seconds.

"The Merchant Of Rome" mission : Use the Assassin Recruits to assist in a diversion.

"Bearers Of Bad News" mission : Do not allow your targets to call for reinforcements.

"Cardinal Sin" mission : Kill only the Cardinal.

"Turning The Tables" mission : Kill at least one Brute, one Seeker, and one Papal

Guard with his own weapon.

"Graduation" mission : Do not lose any health squares.

"Brutes And Brutality" mission : Kill all targets in under 15 seconds.

-=Full Synch requirements for Courtesans=-

Successfully complete the indicated tasks in the listed Courtesan missions to

get 100% Synch:

"Property Dispute" mission : Stop Santino before he beats up the Courtesan.

"Old Habits Die Hard" mission : Assassinate the target from a hiding spot.

"The Morning After" mission : Successfully complete the mission in under 400

seconds.

"Running Scared" mission : Kill only the ambassador.

"Live Bait" mission : Kill a target using the ledge grab.

"Malpractice" mission : Do not kill the doctor.

"Closing In" mission : Kill the target using the hidden blade.

"Bad Politics" mission : Kill all targets in under 60 seconds.

"Troublemakers" mission : Finish the mission with both mercenaries above

half health.

"Ghostwriting" mission : Successfully complete the mission in under two

minutes and twenty seconds.

-=Full Synch requirements for Romulus Lairs=-

Successfully complete the indicated tasks at the Romulus Lair in the listed missions

to get 100% Synch:

"The Halls Of Nero" mission at the Terme di Traiano: Successfully complete the memory within

eight minutes.

"Wolves Among The Dead" mission at the Catacombe di Roma: Successfully complete the memory

within eight minutes.

"Thrown To The Wolves" mission at Il Colosseo: Do not lose more than three blocks of health.

"Leader Of the Pack" mission at the Cloaca Maxima: Do not lose more than ten health squares.

"The Sixth Day" mission at the Palazzo Laterano: Do not lose more than a block of health.

"A Wolf In Sheep's Clothing" mission at the Basilica di San Pietro: Successfully complete

the memory within eight minutes.

-=Full Sync requirements for Templar Agents=-

Successfully complete the indicated tasks in the listed Templar Agent missions to

get 100% Synch:

"Down to Earth" mission : Kill your target with the hidden blade.

"Counter-Propaganda" mission : Kill your target with the hidden blade.

"Excommunication" mission : Kill Brother Ristoro by air assassination.

"Firing Line" mission : Kill the target using the hidden blade within 45 seconds.

"Red-Handed" mission : Kill your target with the hidden blade.

"The Ringer" mission : Kill only Donato Mancini.

All Challanges:

---------------

Submitted by: Mazid

Assassin Guild Challenges:

--------------------------

Successfully complete the indicated tasks in the Assassin Guild Challenges:

1. Signal Assassin Recruits during a fight 25 times. Note: This must be done when

guards are actively fighting you.

2. Use Arrow Storm 15 times. Note: This is only available when you have three Assassin

Signals.

3. Signal Assassin Recruits 20 times to kill a target.

4. Signal Assassin Recruits five times within a Core Memory.

5. Raise five recruits to the rank of Assassin (level 10).

Courtesans Guild Challenges:

----------------------------

Successfully complete the indicated tasks in the Courtesans Guild Challenges:

1. Send ten Courtesan groups to distract guards.

2. Evade ten enemies using hide spots.

3. Kill 20 enemies stationed at guard posts using the Crossbow without being detected.

4. Command ten horses without killing the guard riding it.

5. Hide five dead bodies in wells or haystacks.

6. Poison 15 guards.

7. Kill 20 guards during a smoke bomb attack.

8. Assassinate ten guards from behind.

9. Kill five guards from blend spots.

Mercenary Guild Challenges:

---------------------------

Successfully complete the indicated tasks in the Mercenary Guild Challenges:

1. Send Mercenary groups to attack guards ten times.

2. Kill five guards by throwing them into scaffolds.

3. Kill 25 Brutes.

4. Kill 25 Papal Guards.

5. Kill 25 guards while you ride a horse.

6. Kill ten horse riding guards by air assassinating them.

7. Perform ten Double Assassinations.

8. Disarm and kill five guards with their own weapons.

9. Kill five guards within ten seconds five times.

10. Have ten streaks of at least five kills.

Thieves Guild Challenges:

-------------------------

Successfully complete the indicated tasks in the Thieves Guild Challenges:

1. Send ten Thief groups to lure guards.

2. Sprint uninterrupted for 300 meters.

3. Jump from a horse to a beam 20 times.

4. Perform 40 Leaps of Faith.

5. Dive into water from a height of 25 meters.

6. Pickpocket 250 florins.

7. Glide a cumulative total of 500 meters with the Parachute.

8. Kill 25 guards with a ranged weapon.

9. Air assassinate five guards from a beam.

Achievements:

-------------

Submitted by: Mazid

Accomplish the indicated achievement to get the corresponding number of Gamerscore points:

Technical Difficulties (10 points): Attempt to access DNA Sequence 9 for the first time.

Battle Wounds (20 points): Complete DNA Sequence 1.

Sanctuary! Sanctuary! (20 points): Find a secure place to hide and re-enter the Animus.

Rome in Ruins (20 points): Complete DNA Sequence 2.

Fixer-Upper (20 points): Complete DNA Sequence 3.

Principessa in Another Castello (20 points): Complete DNA Sequence 4.

Fundraiser (20 points): Complete DNA Sequence 5.

Forget Paris (20 points): Complete DNA Sequence 6.

Bloody Sunday (20 points): Complete DNA Sequence 7.

Vittoria Agli Assassini (20 points): Complete DNA Sequence 8.

Requiescat In Pace (20 points): Complete DNA Sequence 9.

A Knife to the Heart (50 points): Secure the Apple of Eden.

Perfect Recall (30 points): Achieve 100% Synchronization with a Sequence.

D?j? vu (20 points): Replay a Memory.

Undertaker 2.0 (20 points): Discover the Shrine in the Catacombe di Roma.

Golden Boy (20 points): Discover the Shrine in the Terme di Traiano.

Gladiator (20 points): Discover the Shrine in Il Colosseo.

Plumber (20 points): Discover the Shrine in the Cloaca Maxima.

One-Man Wrecking Crew (20 points): Discover the Shrine in Palazzo Laterano.

Amen (20 points): Discover the Shrine in the Basilica di San Pietro.

Bang! (20 points): Destroy the Machine Gun.

Splash! (20 points): Destroy the Naval Cannon.

Boom! (20 points): Destroy the Bomber.

Kaboom! (20 points): Destroy the Tank.

Home Improvement (20 points): Upgrade 5 buildings in the Antico district.

Tower Offense (20 points): Burn all Borgia Towers.

Show Off (20 points): Complete 10 Guild Challenges.

.. .- -- .- .-.. .. ...- . (20 points): Solve all of Subject 16's Puzzles.

Perfectionist (20 points): Earn 3 gold medals from the Animus Virtual Training Program

Brotherhood (20 points): Recruit 3 Assassins.

Welcome to the Brotherhood (20 points): Train a recruit up to the Rank of Assassin.

Capture the Flag (30 points): Remove all Borgia Flags in Rome.

In Memoriam (20 points): Collect all Feathers.

Dust to Dust (20 points): Find one Artifact in the Present.

Serial Killer (20 points): Perform a Speed Kill Streak of 10.

Spring Cleaning (10 points): Kill a guard with a broom.

Your Wish is Granted (10 points): Throw money in a well.

Fly Like an Eagle (10 points): Jump with the parachute off the top of Castel Sant' Angelo.

The Gloves Come Off (10 points): Win the highest bet at the Fights.

Mailer Daemon (20 points): Access your email in 2012.

Synchronization Established (10 points): Complete an entire Session with at least one kill

(Multiplayer Only).

Needle in a Haystack (5 points): Kill your target while hidden in a hay bale (Multiplayer Only).

Strong Closer (20 points): Take the lead 10 seconds before the end of the session and go on to

win (Multiplayer Only).

Fast Learner (25 points): Kill your target and escape your pursuer in less than 10 seconds

(Multiplayer Only).

Job skills (20 points): During Open Conflict, kill your target and escape (Multiplayer Only).

Download Complete (40 points): Reach Level 50 (Multiplayer Only).

Role Model (20 points): Get all the Co-op bonuses in one session (Multiplayer Only).

Overachiever (20 points): Score 750 points or more on a single kill (Multiplayer Only).

Abstergo Employee of the Month (20 points): Get every bonus at least once (Multiplayer Only).

Ahead of the Curve (20 points): Perform a double or a triple escape (Multiplayer Only).

Assassins Creed: Brotherhood Weapons Guide:

-------------------------------------------

Submitted by: NSaidul

Email: nsaidul@hotmail.com

Hidden Blade

The hidden blade is a ?The Weapon? of an assassin. You need to hit the target 4 times

for a kill with this weapon. It is hidden under the sleeves and can be used in various

ways. Hidden blade can counter almost all the weapons. There are different upgrades like

the poison darts and pistol that can further enhance its effectiveness.

Note. The weapons listed below are rated out of 15 points. 5 points for each ability

(Damage, Speed and Deflecting ability).

Small Weapons

You can use them in quick succession but they have less damage and range. 3 hits are

required for execution.

Knives (6/15)

They have same damage as ?Stiletto with better speed and deflection ability.

Stiletto(4/15)

Stiletto is similar to a knife except for the sharp pointed end. Has less deflection

ability as well as the speed.

Dagger(7/15)

It?s a double edged blade with impressive speed and damage.

Bone Dagger of Romulus (10/15)

Can deflect better as compared to a simple dagger.

Butcher Knife (13/15)

Cut your enemy like a butcher with better speed and damage.

Notched Cinquedea (10/15)

Can?t deflect much but the damage is pretty good paired with speed.

Dagger of Brutus (15/15)

It has maximum damage speed and deflection ability among all the small weapons.

Maria?s Dagger (12/15)

Almost parallels the ?Dagger of Brutus?.

Medium Weapons

You can use these weapons effectively for chain kills. They are light enough that can

be carried by one hand. Most of them have a typical sword like appearance. Follow is

the list of these weapons organized as per the damage they inflict.

Common Sword (5/15)

A typical sword with mediocre damage, range and deflection.

Roman Longsword (7/15)

It is slightly better than the Common Sword regarding speed and deflection.

Sicilian Rapier (8/15)

Same damage as above 2 swords but has better speed and deflection ability.

Mercenario War Hammer (9/15)

Same damage but since it?s a hammer like sword, it has better deflection ability.

Venetian Falchion(11/15)

Better speed and deflection ability but the damage is similar to the weapons above.

Cavalieri Mace (4/15)

Better damage but lesser speed and deflection ability.

Lucerne Hammer (6/15)

Same damage, better speed and deflection ability.

Captain?s Sword (9/15)

A typical leader?s sword with improved deflecting ability and range.

Old Syrian Sword (8/15)

Although the sword is not good at deflecting attacks. It has improved damage and speed.

10 Condottiero Mace (11/15)

Almost has the same effectiveness as the above sword but is better at deflecting attacks.

La Volpe?s Bite (13/15)

Same damage but has maximum speed and deflecting ability.

Schiavona (8/15)

Improved damage with mediocre speed and damage capacity.

Milanese Sword (10/15)

Same damage with better speed and intermediate deflection ability.

Condottiero War Hammer (12/15)

It has the maximum damage with descent deflection ability and speed.

Sword of Alta?r (15/15)

The name says it all. Better in every aspect than all other weapons of the this class.

Two Handed Weapons ? Large Weapons

These weapons require both the hands. they can cause more damage and their attacks can

either be deflected by the hidden blades or the weapons of the same class.

Spear (11/15)

Typical spear that can easily pierce through your opponent?s body.

Halberd (11/15)

It?s a modified form of original spear. It has a slight edge regarding damage.

Other Weapons

Crossbow

One shot is sufficient for a kill. The longer you aim your target, the more accurate

will be your shot. There are 3 upgrades available to this weapon. So all you need to

do is find a good hidden spot and shoot your enemy through the shadows from a distant

place.

Smoke Bomb

It?s a pretty effective tool for instantaneous kills. You can stun your opponent and

then kill him in any style. You can also use it to escape from the pursuers. The noise

of the smoke will cause a chaos in the crowd, which can be used in both offensive and

defensive tactics. In team battles, your friends are not affected by the smoke which

makes it a useful tool. The smoke bomb can be upgraded up to three levels.

Pistol

Yes, assassins can use gunpowder. Basic functionality of the Pistol is same as crossbow.

It?s a mid range weapon. It?s sound and flash can alert the surrounding people.

So you better think before you shoot.

Throwing Knives

You can use these knives to slow down enemy movement. 2 or 3 accurate strikes can even

kill one. These knives are kept in a special belt which can be upgraded with other upgrades.

Poison

You can intoxicate your enemy with Poison. Poison darts can be used as silent killers.

Various upgrades are available which makes these more effective and more lethal.

Assassins Creed: Brotherhood Artifacts:

---------------------------------------

Submitted by: Noor-A-Alam

Leave Animus, and go to present day Monteriggioni. You will find these artifacts lying

on the shelves in your sanctuary.

Mario?s Sword

Search the street south of Villa, and you will come across it lying beneath the tree.

Medici Cape

You will find it in southeast of Monteriggioni Eastside Church

Claudia?s Record Book

You will find it inside Mario?s Library, just beside the back door.

Maria?s Feather Chest

Lying on Top of the Villa, use the rope to reach there.

Ezio?s Belt

Search the south east corner of Monterigioni, and you will find it in the lower roof of the

small building.----N.A----

Assassins Creed: Brotherhood War Machine Models:

------------------------------------------------

Submitted by: Saidul

Tank Model

You will get it when you complete?Hell on Wheels? War Machine mission.

Bomber Model

You will get it when you complete?Flying Machine 2.0 War Machine mission.

Machine Gun Model

You will get it when you complete ?Outgunned? War Machine mission.

Naval Cannon Model

You will get it when you complete ?Loose Cannon? War Machine mission.

Assassins Creed: Brotherhood Portraits:

---------------------------------------

Submitted by: Saidul

Defeat these targets to get the portrait associated with it.

Cesare Borgia

Rodrigo Borgia

Lucrezia Borgia

Baron de Valois

Juan Borgia

Micheletto

Assassins Creed: Brotherhood Cristina Memories:

-----------------------------------------------

Submitted by: Saidul

A Second Chance

You need to get 15 percent total sync.

Last Rites

You need to get 30 percent total sync.

Best Man

You need to get 45 percent total sync.

Persona Non Grata

You need to get 60 percent total sync.

Loves Labours Lost

You need to get 75 percent total sync.

Assassins Creed: Brotherhood Rare Paintings:

--------------------------------------------

Submitted by: Saidul

Self Portrait

Complete sequence 8 or collect 15 Borgia Flags to get it.

Young Man with an Apple

Complete sequence 8 or collect 15 Borgia Flags to get it.

Christ Blessing

Complete sequence 8 or collect 15 Borgia Flags to get it.

You can purchase these rare paintings from Centro, Antico, and Campagna Art Merchants.

Assassins Creed: Brotherhood Outfits:

-------------------------------------

Submitted by: Arju

Raiden Skin

Get a Bronze medal or higher in all Virtual Training challenges.

Florentine Noble Attire

You can buy this outfit for 2 tokens via Uplay.

Altair?s Robes

You can buy this outfit for 2 tokens via Uplay.

Armor of Altair

You can buy this outfit for 2 tokens via Uplay.

Assassins Creed: Brotherhood Caps:

----------------------------------

Submitted by: Arju

Auditore Cap

Complete the Rebuilding Rome meta game to get this cap.

Borgia Cap

Collect 100 Borgia Flags to get this cap.

Medici Cap

You need to get to level 30 on the ?Assassin?s Creed: Project Legacy? to get this cap.

Venetian Cap

You need to get to level 30 on the ?Assassin?s Creed: Project Legacy? to get this cap.--M.C

Assassins Creed: Brotherhood Borgia Flags and Treasure Maps:

------------------------------------------------------------

Submitted by: Saidul

Centra Flags Map:

-----------------

You can Unlock it by either finishing the game, or you can collect 25 Borgia Flags.

Antigo Flags Map:

-----------------

You can Unlock it by either finishing the game, or you can collect 25 Borgia Flags.

Campagna Flags Map:

-------------------

You can Unlock it by either finishing the game, or you can collect 25 Borgia Flags.

Vaticano Flags Map:

-------------------

You can Unlock it by either finishing the game, or you can collect 25 Borgia Flags.

Feathers Map:

-------------

You can Unlock it by either finishing the game, or you can collect 25 Borgia Flags.

Once you have unlocked all these maps, purchase them from Art Merchant.

Assassins Creed: Brotherhood Shop Quest Rewards:

------------------------------------------------

Submitted by: Saidul

Seusenhofer Pauldrons and Chest Guards

Complete the Exotica Shop Quest (Blacksmith).

Spada Lunga

Complete the Blood Money Shop Quest (Blacksmith).

Captains Sword

Complete the Faith Shop Quest (Blacksmith).

Vaticano Treasures Map

Complete the Trendsetting Shop Quest (Art Merchant).

Large Quiver

Complete the Pulling Threads Shop Quest (Tailor).

Fast Poison

Complete the Venomous Shop Quest (Doctor)

Assassins Creed: Brotherhood Rebuilding Rome Meta Game Rewards:

---------------------------------------------------------------

Cavalieri Mace and Butcher Knife

Open 5 Blacksmith Shops.

Spadone

Open 10 Blacksmith Shops.

Knife Belt Upgrade

Open 4 Tailor Shops.

Large Medicine Pouch

Open 4 Tailor Shops.

Large Poison Vial

Open 8 Tailor Shops.

Assassins Creed: Brotherhood Guild Rewards:

-------------------------------------------

Courtesans Guild Crest

Get each Guild to Level 2

Thieves Guild Crest

Get each Guild to Level 2

Mercenaries Guild Crest

Get each Guild to Level 2

Marias Dagger

Get each Guild to Level 3

La Volpes Bite

Get each Guild to Level 3

Bartolomeos Axe

Get each Guild to Level 3

Assassins Guild Crest

Complete all Assassins Guild Challenges.

Sword of Altair

Complete all Assassins Guild Challenges.

You will unlock these at Ezios Hideout.

Assassins Creed: Brotherhood Uplay Rewards

Xbox 360/Playstation 3 Theme

Sign up for Ubisofts Uplay service and spend 1 token.

The Hellequin

Sign up for Ubisofss Uplay service and spend 1 token.

Pistol Upgrade

Sign up for Ubisofts Uplay service and spend 3 tokens.

Secrets:

--------

Assassins Creed: Brotherhood Subjects Secret:

---------------------------------------------

The Truth

Find all 10 Rifts and solve all Cluster puzzles, which can be found in the secret

area of Animus.

Discovering the shrines:

------------------------

Submitted by: Saidul

Note. Every Romulus shrine is marked on the map with a Wolf Icon.

Undertaker 2.0 Shrine in the Catacombe di Roma

Location. Antico District in front of Piramide Cestia. Loot the Scroll of Romulus and

exit.

Gladiator Shrine in Il Colosseo.

Go to the Colloseum to find the entrance. Once in, you fight a small group of enemies then

follow a guy. Once the guy is dead you will fight another group of enemies. See them off,

loot and leave to get the achievement/trophy.

Plumber Shrine in the Cloaca Maxima

Find the entrance, which is tricky, refer to video for help. Then follow the 3 leaders of

Romulus and kill anyone who gets in your way. At the end you will fight couple groups of

enemies along with the final leader to get the scroll.

Amen Shrine in the Basillica di San Pietro

Chase the target and kill him.

How to unlock Auditore cape:

----------------------------

Submitted by: Mazid

Email : MMazid07@gmail.com

If u want to unlock Auditore cape In Brotherhood U have to Rebuilt the Rome 100% then it

will be unlocked at ur inventory when ever do u want u can wear it.Also when u wear it ur

notifaction Will be zero.

Obtaining Codex Inventions quickly:

-----------------------------------

Meet Leonardo and he will offer up one of the Codex Inventions for purchase. Choose one

of them to purchase. When the sequence ends, access the DNA and replay Sequence 4 Memory

8, "An Unexpected Visitor", again. Once the sequence begins, skip it and you will return

to when you were offered the inventions. The first one selected is grayed out and you

will have two options. When sequence is over, do it again to get the last item.

Leveling recruits:

------------------

To level up your newest recruits faster, send them on difficult missions along with

your most skilled assassins.

How to get Easy Money:

----------------------

Submitted by: Mazid

Email: MMazid07@gmail.com

U can use this trick to get easy money at brotherhood. First u have to hire a thieves

group then use a horse to run when U run with horse U see those thieves are following U &

also U saw UR money was increased because when those thieves are following U In running

they pick pockets too. U need 75 florins to hire them but in a few minute U will get up to

thousend florins. For more E-mail me.

How to unlock Borgia cape:

--------------------------

Submitted by: Mazid

Email: MMazid07@gmail.com

To unlock Borgia cape U have to collect all 101 Borgia flags around the city.However when U

wear it UR Notifaction will be at zero just like Auditore cape. For more E-mail me.

Hard item find:

---------------

Submitted by: Downeaster

In the Antico district near the bottom, there is a break in an overpass where a usual

4 guards are almost always positioned there. Attack these guard, either from a

horse with air attack from a horse. 2 to 4 mercenaries will also attack and try to

kill you. Kill all guard and the mercenaries. Upon doing a search for valuables of

the merc's almost all have hard find items, such as Vlad coins etc. Always check the

merc's for valuables.

Easy money:

-----------

Go to the Thieves' Guild and stand on top of the tunnel entrance. A Borgia messenger

should appear. Steal his money. You can repeat this as many times as desired.

Note: If the Borgia messenger does not show up within thirty seconds, kill three

civilians and repeat the process.
طبقه بندی: رمز بازی های مختلف دنیا،  جدول بازی های روز دنیا، 
برچسب ها: رمز بازی اسیسین 4، آیا اسیسین رمز دارد، رمز اسیسین را در کجا بزنیم، سوال کنکو 92، رمز کشتی کج، wwe، رمز بازی کانتر،
ارسال توسط mahdi q sajad kqs
آرشیو مطالب
نظر سنجی
به کدام بازی علاقه بیشتری دارید؟صفحات جانبی
رتبه در گوگل
game tak